Ny video-app utfordrer sosiale medier

(Bloggoppgave 4)

Den norske gründeren Hanna Aase har lansert sosial-appen Wonderloop som tar mål av seg til å gi et mer virkelighetstro bilde av det enkelte menneske enn hva andre sosiale medier kan tilby.

Ved hjelp av at den enkelte bruker viser seg fram gjennom en video er et av mange mål at det skal være enklere for folk å ta kontakt med mennesker som i utgangspunktet er ukjente for hverandre.

Featured image
Slik ser appen ut på Iphone. (Skjermdump Wonderloop.me)

– Min konklusjon er at mennesker alltid ønsker å se hvordan en person virkelig er før man ønsker å knytte forbindelse i det virkelige liv, sier Hanna Aase til New York International.

Det nye med Wonderloop som sosialt medium er at det er selve profilen til brukeren som er en video. Der skal man altså presentere seg selv på 20 sekunder. Ikke gjennom tekst eller stillbilder, slik det er vanlig på for eksempel Facebook og LinkedIn.

Kan Wonderloop, i større grad enn andre sosiale medier, få mennesker til å stige ut av det virtuelle nettverket og ta kontakt med hverandre i det virkelige liv?

I så fall hvorfor?

Jeg vil kort drøfte disse spørsmålene ved hjelp av en sammenligning av hvordan brukerne presenterer seg på Facebook og LinkedIn.

Facebook

Det største av alle sosiale medier er bygget opp som et rent vennenettverk. De som tilhører den innerste sirkelen kjenner man godt og omgås gjerne ofte i det virkelige liv. Litt lenger ute finnes venner eller familie som man sjelden treffer.

Featured image
I en facebookprofil dominerer modalitetene stillbilde og skritlig tekst. Disse meningsressursene gir god mulighet til å presentere et polert bilde av seg selv. (Skjermdump forfatterens facebookprofil)

I den helt perifere kretsen av facebookvenner finnes klassekamerater fra barneskolen, kontakter av typen venners venner og andre som du så godt som aldri møter.

Har du – egentlig – blitt bedre kjent med dem på Facebook? Inviterer deres selvpresentasjon gjennom profil og oppdateringer til at du møter dem i det virkelige liv?

Mye taler for at Facebooks funksjon først og fremst er å føre folk sammen i et virtuelt univers og gi muligheten for dialog i tillegg til å titte litt på hva andre driver med.

LinkedIn

Dette sosiale mediet er ofte kalt Facebook for næringslivet. De nettverksmessige strukturene som bygges opp ligner på Facebook, men formålet med LinkedIn er et ganske annet. Samfunnet brukes til å samle profesjonelle kontakter og forretningsforbindelser. Det kan benyttes av brukerne til å finne jobber, rekruttere arbeidstakere og til å bli oppdaget innen sitt fagfelt.

Featured image
Modaliteten skrevet tekst har kanskje den sterkeste affordansen på LinkedIn. (Skjermdump av LinkedIn-profil. Bruk av illustrasjon er godkjent av profilens eier.)

Helt sentralt i den enkelte brukers profil er CV-en. På mange måter blir dette den fremste salgsplakaten på LinkedIn. CV-en forteller brukerens historie og posisjonerer ham.

Noe av hensikten bak LinkedIn er at brukerne også skal knytte kontakt i det virkelige liv. Man presenterer seg og knytter bånd på nettet, og møtes om man for eksempel ønsker å samarbeide om et prosjekt. En viktig møteplass LinkedIn også legger opp til er jobbintervjuet.

Men hvor godt grunnlag har man for å vite hvordan en person virkelig er, basert på statiske modaliteter som skriflig tekst og bilde?

Kunne en videoopresentasjon gjøre prosessen tryggere for rekrutteringsbyråer og arbeidsgivere før de kaller inn til intervju?

Wonderloop

Dette er hva Wonderloop ønsker å gjøre noe med. Gründeren Hanna Aase har klokketro på at når man har sett hverandre på en kort men personlig videosnutt, da er den første isen brutt.

Hvorfor er det slik?

Mye taler for at videomediets multimodalitet har sterkere affordans til å nærme seg naturlig, menneskelig kommunikasjon. Møtet oppleves tettere på fordi man får observere flere av den andre personens meningsressurser i funksjon når innholdet er dynamisk.

(Klikk på vinduet for å se Wonderloops egenpresentasjon av prosjektet)

Levende bilde og lyd er nærmere den virkelige verdens kommunikasjon. I tillegg får en rekke nye modaliteter også spille ut; tonefall, dialekt, ansiktsmimikk og gester.

Statiske modaliteter som skrftlig tekst og ikke minst stillbildet representerer kun et frosset øyeblikk av virkeligheten. Dette kan gi opphav til konnotasjoner som ikke nødvendigvis representerer personen slik han egentlig er. En videopresentasjon kan korrigere slike assosiasjoner ganske umiddelbart.

Selvsagt gir heller ikke en videopresentasjon et uredigert bilde av en person. Og selvfølgelig kan uheldige konnotasjoner oppstå i møte mellom sender og mottaker også her. Men i det minste er man et skritt nærmere virkeligheten.

Et sosialt medium som Wonderloop er spennende i seg selv, men kanskje kan det aller best få spille ut sin funksjonalitet som et supplement til eksisterende samfunn som Facebook og LinkedIn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s